Tập huấn cán bộ công đoàn năm 2015

Công ty CP UTEN Việt - Đức 25/10/2018

Sáng 8-9, Ban Công đoàn Quốc phòng, Tổng cục Chính trị tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn về công tác An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trong Quân đội năm 2015 cho các đơn vị khu vực phía Bắc. 

Đại tá Nguyễn Xuân Hải, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng phát biểu khai mạc hội nghị.

Tham gia lớp tập huấn các học viên sẽ được nghiên cứu các chuyên đề: Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Bộ Quốc phòng về ATVSLĐ, bảo hộ lao động và vai trò của tổ chức công đoàn; hoạt động của công tác công đoàn cơ sở trong công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động; tổ chức phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ; BHXH; chế độ, chính sách bảo hiểm y tế đối với các đối tượng đang công tác, làm việc, học tập trong quân đội và thân nhân quân nhân, thân nhân cơ yếu.

Đợt tập huấn lần này nhằm trang bị cho cán bộ công đoàn những kiến thức cơ bản về công tác ATVSLĐ, những nội dung mới trong Luật BHXH, BHYT sửa đổi bổ sung, nhằm nâng cao trình độ, năng lực hoạt động thực tiễn và khả năng vận dụng trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện ở đơn vị.